De organisatie van de sinterklaasintocht in Bovenkarspel is in handen van:
Sint Nicolaascomité De Kolk i.s.m. Stichting Jongerenbeweging Oud Papier Bovenkarspel


Secretariaat:

Hoofdstraat 186, 1611 AM  Bovenkarspel
Telefoon: 0228 – 52 23 53
E-mail: contact@intochtdekolk.nl


Bestuur:

Piet Borst
Cas Boukens
Floris Hoffer
Laura Borst
Manuel Zijlma
Edward Lammers

Werkgroep ‘Secretariaat’:
Laura Borst, Petra Borst, Marlies Roozendaal en Angelique Gruijs

Werkgroep ’Veiligheid’:
Cas Boukens, Peter Smit en Wilfred Abbekerk

Werkgroep ’Opbouw’:
Floris Hoffer 

Werkgroep ’Sinterklaascrew’:
Manuel Zijlma, Belinda Jansen en Jolanda Schooneman

Draagt u Sint Nicolaasintocht De Kolk ook een warm hart toe? Uw donatie is van harte welkom op IBAN nr. NL62RABO0310065550 ten name van Sint Nicolaasintocht De Kolk, onder vermelding van uw naam en adres.