De organisatie van de sinterklaasintocht in Bovenkarspel is in handen van:
Sint Nicolaascomité De Kolk i.s.m. Stichting Jongerenbeweging Oud Papier Bovenkarspel

Secretariaat:
Hoofdstraat 186, 1611 AM  Bovenkarspel
Telefoon: 0228 – 52 23 53
E-mail: contact@intochtdekolk.nl

www.intochtdekolk.nl
www.facebook.com/intochtdekolk

Draagt u Sint Nicolaasintocht De Kolk ook een warm hart toe? Uw donatie is van harte welkom op IBAN nr. NL62RABO0310065550 ten name van Sint Nicolaasintocht De Kolk, onder vermelding van uw naam en adres. Of u kunt gebruik maken van ons betaalverzoek; het bedrag kunt u naar wens aanpassen.